องค์การบริหารส่วนตำบล ไทรน้อย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
                 
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เดิมเป็นสภาตำบลและต่อมาได้รับการยกฐานะ จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538
 


 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ตั้งอยู่ 111 หมู่ที่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอไทรน้อย ประมาณ 10 กิโลเมตร และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ติดกับอำเภอไทรน้อย ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลไทรน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อยมีเนื้อที่ประมาณ 14,010 ไร่ หรือ 22.416 ตารางกิโลเมตร
 
 
หม้อน้ำลายวิจิตร ซึ่งเป็นตราประจำจังหวัดนนทบุรี เป็นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย โดยมีรวงข้าวและคันไถเป็นองค์ประกอบ เนื่องจากพื้นที่ตั้งแต่ดั้งเดิมของตำบลไทรน้อย ทำอาชีพชาวนากันเป็นส่วนใหญ่
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางบัวทอง, ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี  
 
 


 
 


 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ใช้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ไม้ดอกไม้ประดับ และอื่น ๆ (ร้อยละ 65.83) นอกนั้นใช้เป็นที่อยู่อาศัย
 


   

อาชีพเพาะปลูก มีพื้นที่ประมาณ 8,582 ไร่ มีครอบครัวที่ทำการเกษตร โดยพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดเรียงตามลำดับ ได้แก่ ข้าว ผลไม้ ผักต่างๆ

อาชีพเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงเป็ด ไก่ ห่าน ปลาน้ำจืดต่างๆ

อาชีพด้านอุตสาหกรรม
 


 
 


     
จำนวนประชากรทั้งหมด 21,467 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 10,131 คน
    คิดเป็นร้อยละ 47.19

หญิง จำนวน 11,336 คน
    คิดเป็นร้อยละ 52.81
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 12,594 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 957.66 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านไทรน้อย 1,296 1,357 2,653 2,079  
2   บ้านคลองตาคล้าย 550 574 1,124 512
  3   บ้านไทรน้อย 1,776 1,983 3,759 2,187  
4   บ้านไทรน้อย 703 765 1,468 618
  5   บ้านไทรน้อย 994 1,128 2,122 1,107  
6   บ้านคลองห้าร้อย 692 806 1,498 1,396
  7   บ้านคลองฝรั่ง 582 607 1,189 1,085  
8   บ้านคลองตาคล้าย 265 271 536 154
  9   บ้านไทรน้อย 1,233 1,509 2,742 1,416  
10   บ้านไทรน้อย 1,347 1,555 2,902 1,382
  11   บ้านไทรน้อย 693 781 1,474 658  
    รวม 10,131 11,336 21,467 12,594
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
สายตรงนายก
061-269-3786
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10