หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อรายงานขอซื้อหินคลุก จำนวน 400 ลูกบาศก์เมตร (น้ำหนักต่อลูกบาศก์เมตรไม่น้อยกว่า 1,650 กิโลกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]ซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ เสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริติมิชอบ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2562 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างจริยธรรมป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]ซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]จ้างอาหารและเครื่องดื่ม(ช่วงเช้า/ช่วงบ่ายปพร้อมอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]จ้างทำป้านไวนิลโครงการ การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8