หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิการรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

หลักฐานเอกสารประกอบการแสดงตน (พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ)
1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรคนพิการ หรือสมุดคนพิการ
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธนาคาร ธกส. สาขาไทรน้อย)
4. แบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ (โดยแบบแสดงตนจะแนบไปกับจดหมายที่แจ้งไป หากไม่ได้รับสามารถดาวน์โหลดได้จากในเว็บ อบต.ไทรน้อย หรือมาขอรับที่ อบต.ไทรน้อย)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ขอแจ้งให้ท่านมาแสดงตนต่อกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เพื่อยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพต่อไป ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพไม่สามารถมาแสดงตนได้ ต้องมอบอำนาจให้ผู้แทนมายืนยันการรับเงินสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ท่านได้รับจดหมาย จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

หากท่านไม่ได้รับจดหมายแจ้ง ก็สามารถนำหลักฐานเอกสารประกอบมายื่นได้ที่กองสวัสดิการสังคม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย โดยไม่ต้องรอจดหมายแจ้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 02-923-9883 ต่อ 331 / 332 หรือ 062-415-5524
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 11.10 น. โดย sainoi111

ผู้เข้าชม 57 ท่าน