กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   13 มี.ค. 2562 73
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   11 มี.ค. 2562 17
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   7 มี.ค. 2562 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสรา้งความโปร่งใส/ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย   3 เม.ย. 2562 8
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   1 มี.ค. 2562 117
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   28 ก.พ. 2562 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019 ของ ITU   18 ก.พ. 2562 42
ข่าวสรรหาบุคลากร   ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานจ้าง อบต.ไทรน้อย   18 ก.พ. 2562 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครนักเรียนก่อนวัยเรียน (3 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562 (ศพด.อบต.ไทรน้อย)   11 ก.พ. 2562 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติงานรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะและรณรงค์การคัดแยกขยะครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลไทรน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562   7 ก.พ. 2562 77
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12