หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
จัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ซอยวัดไทรน้อย จากปากทางถึงวัดไทรน้อย หมู่1ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15 ส.ค. 2562 9
จัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี   8 ส.ค. 2562 12
จัดซื้อจัดจ้าง   ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองพระพิมลราชา หมู่ที่4 เชื่อมหมู่ที่3   22 ก.ค. 2562 39
จัดซื้อจัดจ้าง   ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. กันดินริมคลองตาคล้าย หมู่ที่8   19 ก.ค. 2562 24
จัดซื้อจัดจ้าง   ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าอบต.ไทรน้อย หมู่ที่6    18 ก.ค. 2562 18
จัดซื้อจัดจ้าง   ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(ฝั่งทิศใต้)ริมคลองพระพิมลราชา หมู่ที่3,4,5   18 ก.ค. 2562 21
จัดซื้อจัดจ้าง   ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนและถนน คสล.เลียบคลองฝรั่ง หมู่ที่2   18 ก.ค. 2562 18
จัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ องค์การบริหารส่วงนตำบลไทรน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   3 ก.ค. 2562 32
จัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.ไทรน้อย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนหินคลุกเลียบคลองพระพิมลราชา ม.4,5 จากท้ายซอยปูนปั้นถึงเขตเทศบาลตำบลไทรน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   11 มิ.ย. 2562 59
จัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศอบต.ไทน้อย เรื่อง ประกวดราคาก่อสรา้งโครงการปรับปรุง/ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน อบต.ไทรน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   11 มิ.ย. 2562 40
  (1)     2      3