หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
   
 
 
  หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหรือถนนในเขตพื้นที่อบต.ไทรน้อย   4 ก.ค. 2562 22
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุกเลียบคลองพระพิมลราชา ม.4,5 จากท้ายซอยปูนปั้นถึงเขตเทศบาลตำบลไทรน้อย   11 มิ.ย. 2562 49
ราคากลาง   แบบ ปร.4 ปร.5และแบบสรุปโครงการก่อสรา้งถนนหินคลุกเลียบคลองพระพิมลราชา ม.4,5 จากท้ายซอยปูนปั้นถึงเขตเทศบาลตำบลไทรน้อย   11 มิ.ย. 2562 41
ราคากลาง   ประมาณราคา โครงการปรับปรุง/ตกแต่งอาคารทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน อบต.ไทรน้อย   11 มิ.ย. 2562 41
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุง / ตกแต่งอาคารทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน อบต.ไทรน้อย   11 มิ.ย. 2562 23
ราคากลาง   ราคากลาง tor โครงการปรับปรุง/ตกแต่งอาคารทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน อบต.ไทรน้อย   11 มิ.ย. 2562 19
ราคากลาง   ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน   28 พ.ค. 2562 39
ราคากลาง   ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน   27 พ.ค. 2562 42
ราคากลาง   ราคากลาง โครงการก่อสรา้งถนน คสล.เลียบคลองห้าร้อยใหญ่ บริเวณปากทางเข้าโรงสีแสงไพฑูรย์ หมู่ที่ 8 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี   10 พ.ค. 2562 37
ราคากลาง   คำสั่งที่ 700/2561 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการกำหนดราคากลาง กรณี การจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดแมลง เดลต้าเมทริน 2.5 % และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทรายทีมีฟอส1%) แบบซอง เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ธ.ค. 2561 366
  (1)     2      3      4