หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
   
 
     


 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2561 [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548 [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2549 [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2549 [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. 2549 [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2549 [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)     2