หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
   
 
 


เส้นทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน – หมู่บ้าน – ตำบล ดังนี้

ถนน คสล. จำนวน 14 แห่ง

ถนนลาดยาง จำนวน 17 แห่ง

ถนน ลูกรัง จำนวน 3 แห่ง

ถนนหินคลุก จำนวน 9 แห่ง

ประตูกั้นน้ำ จำนวน 7 แห่ง

สะพาน คสล. จำนวน 4 แห่ง

สะพานทางเท้าโครงเหล็ก จำนวน 1 แห่ง


แหล่งน้ำธรรมชาติ
มีคลอง 11 สาย ประกอบด้วย

คลองห้าร้อยเล็ก
คลองฝรั่ง

คลองตาคล้าย
คลองมะสง

คลองล๊อกตาซา
คลองตาขำ

คลองแอน
คลองพระพิมลราชา

คลองตาชม
คลองทวีวัฒนา

คลองลัด (คลองฝรั่ง)    
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

มีระบบประปานครหลวงและบ่อบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
 


 
ในพื้นที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือ สภาพของดินส่วนใหญ่เป็นดินบางเขน เหมาะแก่การปลูกข้าว ปลูกไม้ผลและไม้ประดับ