หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 


เขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เป็นตำบลที่อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ทำให้ที่อยู่อาศัยเป็นหมู่บ้านจัดสรร ถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมือง แต่ประชากรในตำบลก็ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีแบบไทยๆ และประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน แต่ความแตกต่างทางด้านศาสนามิได้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต ประชากรในตำบลจึงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสามัคคี และเป็นสุข


การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 9 ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 2
วัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

วัดไทรน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดคลองตาคล้าย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 โรงเรียนอนุบาล – มัธยมศึกษา (ตอนต้น)
    จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนอนุบาล – ประถมศึกษา (ตอนปลาย)
    จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย จำนวน 3 แห่ง
  ได้แก่      
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายโรงพยาบาลของรัฐขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.)
    จำนวน 11 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 


       
ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีเข้าพรรษา
ประเพณีกวนข้าวทิพย์

ประเพณีดอกบาตรดอกไม้
ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีสงกรานต์    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ประชาชนในพื้นที่ตำบลไทรน้อยใช้ภาษากลาง และภาษามอญเป็นบางที่พื้นที่
 
 
   
 
สายตรงนายก
086-900-8840
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10