หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 


ว่าที่พันตรี ประชานาถ สารถี
ปลัด อบต.ไทรน้อย
 
 


นางสาวดลชนก สุดเสน่หา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย


นายสุรสีห์ ศุภเสถียร
หัวหน้าสำนักปลัด


นายธีระ ปานปิ่น
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายพิศิษฐ์ เปรมอาษา
นิติกรชำนาญการ


นางสาวอภิญญา เอี่ยมศิริ
นิติกรชำนาญการ


จ่าเอกปรีชา ใจสนุก
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


นางสาวอภิรดี ทองเสริม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


จ่าสิบตำรวจ รัชพล คำเครื่อง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวศิริพร ลานทอง
นักวิเคราะห์โยบายและแผนปฏิบัติการ