หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
   
 
 


ว่าที่พันตรี ประชานาถ สารถี
ปลัด อบต.ไทรน้อย
 
 


นางสาวดลชนก สุดเสน่หา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย


นายสุรสีห์ ศุภเสถียร
หัวหน้าสำนักปลัด


นายธีระ ปานปิ่น
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายพิศิษฐ์ เปรมอาษา
นิติกรชำนาญการ


นางสาวอภิญญา เอี่ยมศิริ
นิติกรชำนาญการ


จ่าเอกปรีชา ใจสนุก
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


นางสาวอภิรดี ทองเสริม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


จ่าสิบตำรวจ รัชพล คำเครื่อง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวศิริพร ลานทอง
นักวิเคราะห์โยบายและแผนปฏิบัติการ