หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
   
 
 
   วัดไทรน้อย  (จังหวัด นนทบุรี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : วัดไทรน้อย
 
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 
ข้อมูล : วัดไทรน้อย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 15 ไร่ โฉนด เลขที่ 4715 อาณาเขตทิศเหนือยาว 3 เส้น ติดต่อที่ดินกัลปนา ทิศใต้ยาว 3 เส้น ติดต่อกับคลองพระพิมล ทิศตะวันออกยาว 5 เส้น ติดต่อกับที่ดินนายประภาส แสงสังข์ ทิศตะวันตกยาว 5 เส้น ติดต่อกับที่ดินนายสถิตย์ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 56 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา โฉนดเลขที่ 4715 และ 12873 พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองพระพิมล ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ อุโบสถกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2499 ลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็กมีสภาพชำรุด ขณะนี้ทางวัดกำลังก่อสร้างหลังใหม่ขึ้นแทน มีความกว้าง 12 เมตร ยาว 33 เมตร กุฎีสงฆ์ จำนวน 7 หลัง ส่วนมากเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน อาคารเรียนพระปริยัติธรรม วัดไทรน้อย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2438 ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างวัดนี้ เกี่ยวกับนามวัดได้มีนามตามท้องที่ตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2495 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500 การศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2499 นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นในที่วัดเป็นการสนับสนุนการศึกษาของชาติอีกด้วย
 
 
ผู้เข้าชม 96 ท่าน