หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
   
 
 มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เป็นร้อยละ 98.5ตำบลไทรน้อยมีน้ำประปานครหลวงและบ่อบาดาล
    จำนวน 8 บ่อ
 ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์ไทรน้อย ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 3 กิโลเมตร


การบริการ

ปั๊มน้ำมันเล็ก (ปั๊มหลอด) จำนวน 6 แห่ง

จำหน่ายก๊าซบรรจุก๊าซ จำนวน 3 แห่ง
การท่องเที่ยว

ตลาดน้ำไทรน้อยในเขตเทศบาลตำบลไทรน้อย
อุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลาง เล็ก
    จำนวน 80 แห่ง
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

สถาบันการเงิน บ้านไทรน้อย หมู่ที่ 11
    จำนวน 1 แห่ง