หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 
การกำจัดเศษกิ่งไม้ใบหญ้า
 

ขอเสนอความคิดเห็นนะครับ ไทรน้อยบ้านเรากำลังมีการเปลี่ยนสภาพไปมากจากเรือกสวนไร่นา เป็นชุมชนที่พักอาศัย ปัญหาที่พบตลอดช่วงเวลาที่เขามาพำนักในไทรน้อยคือปัญหาเรื่องการเผาเศษกิ่งไม้ใบหญ้าของชาวบ้านตามเรือกสวนไร่นา และการเผาแปลงนาหลังเก็บเกี่ยวของชาวนา ซึ่งสร้างมลภาวะกลุ่มควันที่เป็นอันตรายต่อชาวไทรน้อยและเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่ข้อเท็จจริงก็พบว่าการกำจัดเศษกิ่งไม้ใบหญ้าไม่สามารถทำได้ด้วยการใช้รถขยะ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการเผา กิ่งไม้ใบหญ้า ควรมีโครงการ อบต. ร่วมกับชุมชน หมู่บ้านจัดสรร หรือประชาชนในพื้นที่ในการจัดรถสำหรับขนกิ่งไม้ใบหญ้าโดยเฉพาะเข้ามารับเศษกิ่งไม้ใบหญ้าไปทำลายโดยมีการเก็บค่าใช้จ่าย เพื่อให้พื้นที่ อบต. ปราศจากการเผา สำหรับการเผาแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว ควรจะได้มีทั้งมาตรการในการดูแล และมาตราในการลงโทษเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปครับ

เขียนโดย   คุณ นายจำเป็น ชุ่มมะโน

วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 07.39 น. [ IP : 49.230.106.96 ]  
 

จะดำเนินการแจ้งผู้บริหารทราบต่อไปคะ

เขียนโดย   sainoi35

วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 11.15 น. [ IP : 184.22.82.88 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)